Forum Zb±szyń :: Nasze miasto Strona Główna Zb±szyń :: Nasze miasto
Miasto z tradycjami, położone nad jeziorem Błędno w woj. wielkopolskim, posiadaj±ce ogromne walory turystyczne. Zastrzegam, że na forum nie wolno nikogo obrażać!
 
 » FAQ   » Szukaj   » Użytkownicy   » Grupy  » Galerie   » Rejestracja 
 » Profil   » Zaloguj się, by sprawdzić wiadomo¶ci   » Zaloguj 

Historia Zb±szynia - kalendarium

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Zb±szyń :: Nasze miasto Strona Główna -> Historia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomo¶ć
silu
user 2000
user 2000Doł±czył: 24 Wrz 2005
Posty: 2336
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 9 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Sk±d: Zb±szyń
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Nie 11:30, 17 Kwi 2011    Temat postu: Historia Zb±szynia - kalendarium

1231 - Pierwsza wiadomo¶ć o kasztelanji zb±szyńskiej. Urz±d kasztelana piastował kasztelan Czcirad.

1232 - Kasztelan Czcirad był obecny przy nadawaniu przez Księcia Władysława Templarjuszom posiadło¶ci koło Gniezna.

1238 - Wzmianka w przywileju Sędziwoja, kantora gnieĽnieńskiego, o istnieniu ko¶cioła katolickiego w Zb±szyniu pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marji Panny.

1240 - Wzmianka w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski (1104) o istnieniu komory celnej.

1242 - Synowie Odonicza: Przemysław i Bolesław odebrali szturmem gród zb±szyński Bolesławowi Rogatce, księciu lignickiemu.

1243 - Ksi±żę wielkopolski, Przemysław, odbudowywuje mocno zniszczony gród drewniany i istniej±c± komorę celn±.

1247 - Wzmianka o kasztelanie Prebesławie, który był wła¶ciwie tylko naczelnikiem komory celnej. W tym też roku dostaje się Zb±szyń pod panowanie ks. lignickiego, Bolesława II, syna Henryka Pobożnego.

1251 - Krótkotrwałe opanowanie grodu przez rycerzy-rabusiów z Lubosza zaodrzańskiego, wysłanych przez niespokojnego ks. Bolesława Rogatkę.

1271 - Kasztelan Marcin brał udział w wyprawie krakowskiego księcia Bolesława na ¦l±sk.

1283 - Według dziejopisarza Bogufała, biskupa poznańskiego, Przemysław buduje zamek dla zabezpieczenia komory celnej od napadów ¦l±zaków.

1286 - Kasztelan Gniewomir był ¶wiadkiem przy zamianie przez księcia Przemysława II wsi Żodynia na wie¶ Karpicko i młyn w Niałku.

1297 - Kasztelan Wojciech był w Gdańsku.

1305 - Kasztelan zb±szyński towarzyszy Henrykowi, ks. Głogowskiemu.

1307 - Skazanie Piotra Szwenca, wła¶ciciela Zb±szynia, za zdradę kraju i odebranie mu posiadło¶ci Zb±szyń na rzecz skarbu.

1311 - Wzmianka o pierwszym wójcie - Michale (kolonizacja), który występuje jako ¶wiadek przy akcie nadawczym dla młyna Ruchockiego. Chodzi o dostarczenie przez komesa Jezelo z Tuchorzy i jego braci z Obry niezbędnych rzeczy do reparacji.

1314 - Wójt Jan ¶wiadczy Mikołajowi, synowi byłego wójta Michała przy sprzedaży czę¶ci pewnego młyna klasztorowi obrzańskiemu.

1319 – Zb±szyń przeszedł w posiadanie margrabiów brandenburskich.

1320 - Graf na N±dniach daruje wie¶ Zakrzewo klasztorowi w Paradyżu.

1329 - Obok wójta i ławników zjawia się już Rada Miejska z burmistrzem, W tym też roku występuj± poraz pierwszy dwaj przedstawiciele pospólstwa jako ¶wiadkowie.

1335 - Odebranie miasta margiabiom brandenburskim i przył±czenie go do Polski - Czasy Kazimierza Wielkiego - Maciej z Borkowic.

1360 - Kazimierz Wielki nadaje Zb±szyń wójtowi Piotrowi Szygmarowi z prawem dziedziczenia.

1374 - Przywilej koszycki nadaje między innemu Zb±szyniowi prawo, że w jego zamku może otrzymać urz±d tylko Polak i to urodzony w tej samej ziemi, w której zamek się znajduje.

1383 - Po ¶mierci Ludwika Węgierskiego dostał się Zb±szyń w wir walk domowych, które ustały dopiero za panowania królowej Jadwigi. W czasie tych zamieszek walczyli zwolennicy dynastji Andegaweńskiej ze stronnikami Ziemowita - w najeĽdzie na Grodzisk bior± udział załogi zb±szyńska i kębłowska. Poległo wówczas pod Grodziskiem 160 ludzi.

1393 - Prawdopodobnie nielegalni synowie Kazimierza Wielkiego i Esterki otrzymali w zastaw gród i miasto za pożyczkę udzielon± szkatule królewskiej.

1399 - S±downictwo grodzkie sprawuje w Zb±szyniu burgrabia zamku zwany senjorem.

1407 - Wzmianka o zatargu, który wynikn±ł między Piotrem Wronowskim i Abrahamem, proboszczem w Zb±szyniu o wójtostwo zb±szyńskie.

1413 - Dalszy zatarg o wójtostwo między wła¶cicielk± miasta p. Głowaczow± i jej synami, a Michałem Gliwiczem. Sprawa odbyła się w Poznaniu w obecno¶ci samego króla Władysława Jagiełły.

1414 - Sprawa z poprzedniego roku odbyła się ponownie przed królem w Poznaniu.

1415 - Dresław D±browski, wła¶ciciel D±browy popadł w zależno¶ć od mieszczanina zb±szyńskiego, szlachcica Tumigrały.

1436 - Zb±szyń przechodzi w posiadanie Zb±skich.

1437 - Biskup poznański Stanisław Ciołka rzucił na Abrahama Zb±skiego jako głowę husytów wielkopolskich, kl±twę ko¶cieln±.

1439 - Niespokojny Abraham Zb±ski urz±dził zbrojny napad na ¦wiebodzin. Poniósł tam klęskę i dostał się do niewoli. W tym też roku, aby zgnie¶ć husytyzm w Zb±szyniu urz±dza biskup poznański, Andrzej z Bnina Opaliński, wraz z swym bratem Piotrem, starost± gnieĽnieńskim, wyprawę na Zb±szyń.

1440 - Biskup z Bnina Opaliński, by zaprowadzić porz±dek w Zb±szyniu, przybywa tutaj, lecz gdy oporni duchowni i mieszkańcy nie chc± się wyrzec herezji, rzuca na nich kl±twę, a na miasto interdykt. Na wezwanie biskupa Opalińskiego, Abraham Zb±ski i brat jego z Kębłowa składaj± w katedrze poznańskiej przysięgę, że s± katolikami i nie będ± popierać husytów.

1442 - Po ¶mierci Abrahama Zb±skiego, żona i córka jego zeznały przed biskupem, że pod naciskiem ojca i męża spełniały praktyki religji husyckiej.

1467 - Hrabiostwo Chobieniccy funduj± ko¶ciół w Chobienicach.

1510 - Przed tym rokiem istnieje już ko¶ciół w Przyprostyni pod wezwaniem ¦w. Stanisława biskupa.

1512 - Ko¶ciół chobienicki przył±czono do kolegjaty zb±szyńskiej.

1516 - Biskup poznański, Jan Lubrański nadał ko¶ciołowi tytuł kolegjaty, przy której był proboszcz, dziekan i pięciu mansjonarzy. Zniesienie ko¶cioła w Przyprostyni.

1521 - Abraham Zb±ski, kasztelan bydgoski, podarował ko¶ciołowi relikwiarzyk ze srebra pozłacany, który znajduje się w skarbcu ko¶cielnym.

1540 - Potomek pierwszego Abrahama husyty - również Abraham, został protestantem i oddał ko¶ciół duchowieństwu luterskiemu.

1551 - Opanowanie kasztelanji zb±szyńskiej przez zbójów z Lebusu.
1561 - Przywilej tego roku jest pisany w języku łacińskim na pergaminie. W tym roku Zb±ski dał miastu przywilej z prawem pobierania podatku od win i gorzałki, dalej podarował miastu tak zwane „błonia" (pola położone w okolicy dzisiejszego Przedmie¶cia).

1568 - Abraham Zb±ski zwalnia obywateli od wszelkich robocizn i danin na rzecz dworu, zezwala na uprawianie wolnego handlu, wyr±b drzewa z lasów zamkowych. Daje wolne pastwiska dla bydła, oddaje łaĽnię do użytku mieszczan. Zezwala na pobieranie mostowego i targowego, i godzi się, aby gospody pańskie brały piwo z browaru miejskiego. Za to zobowi±zali się mieszczanie bronić z dziedzicem granic i gasić pożary, gdyby takie wybuchły w lasach.

1572 - Jan, sołtys nowowiejski zawarł ugodę z Jadwig±, wdow± po Mateuszu sołtysie - w czasie urzędowania wójta Fabiana Kiełbasy. Abraham Zb±ski (protestant) zabiega o tron polski po Zygmuncie Augu¶cie.

1581 - Wła¶cicielka miasta, Anna Ci¶wicka, sprzedaje borowiznę kmieciom, Andrzejowi Dulacikowi z Przyprostyni i Maciejowi Filozofowi ze Strzyżewa, z wdzięczno¶ci, za pożyczone od nich pieni±dze na pogrzeb swego męża.

1585 - Ława wójtowska, która liczyła dawniej 7-miu ławników, od tego roku liczy tylko 6-ciu - zapisy uskutecznia się już w języku polskim.

1588 - Burmistrz miasta, pełni±c funkcję s±downicz± rozstrzygn±ł spór o kupno roli między Błażejem Korabiem z Przyprostyni i Łukaszem Budychem.

1595 - Zofja ze Zb±skich Potulicka, wojewodzianka, sprzedaje czę¶ć majętno¶ci zb±szyńskiej za 23 tysi±ce ówczesnych złotych polskich.

1598 - Prawdopodobnie w tym roku zbudowano ko¶ciół ¶w. Krzyża na miejscu dzisiejszej studzienki, znajduj±cej się między torem poznańskim i międzychodzkim. W czasie wojny szwedzkiej rozpadł się ten ko¶ciół.

1600 - Około tego roku przeszedł Zb±szyń z r±k Zb±skich w posiadanie Ci¶wickich.

1613 - Pan na Zb±szyniu Abraham Ci¶wicki, kasztelan ¶remski, chc±c się wywdzięczyć za cudowne uzdrowienie swej córki Anny, rozkazał zwozić cegłę z cegielni Strzyżewo na budowę nowej kaplicy na miejscu cudownego Ľródła. (Wojny szwedzkie i ¶mierć fundatora nie pozwoliły na zrealizowanie planu.)

1616 - Abraham Ci¶wicki wydaje przywilej szpitalowi.

1624 - Założenie Arcybractwa Różańca Sw. przy ołtarzu Matki Boskiej Różańcowej.

1627 - Wnuk Abrahama Zb±skiego po k±dzieli, Abraham Ci¶wicki, dokonał budowy zamku, rozpoczętego już przez Abrahama Zb±skiego - prawnuka słynnego husyty. Zamek zamienił na formaln± twierdzę nowego systemu.

1640 - Dziedziczka Zb±szynia, Marja z Leszczyńskich Tuczyńska odebrała protestantom ko¶ciół i po odnowieniu go własnym kosztem oddała spowrotem katolikom (ko¶ciół drewn.).

1641 - Fundacja kaplicy pod wezwaniem ¶w. Kazimierza w Zakrzewie (Mikołaj Chłapowski).

1645 - Franciszek Ci¶wicki podarował miastu browar i wrócił użytkownikom t. z w. „błonia”. RzeĽników zobowi±zał do dostarczania potrzebnej ilo¶ci łoju do wiecznej lampki. Pismo to zostało w roku 1646 potwierdzone przez króla Władysława IV.

1654 - Skazanie na ¶mierć przez spalenie pięć czarownic z okolicy Zb±szynia.

1655 - Szwedzi zabrali ze Zb±szynia broni i rynsztunku warto¶ci 80000 złotych.

1667 - Konsekracja ko¶cioła przyprostyńskiego przez sufragana poznańskiego, Macieja Kurskiego.

1680 - Miasto Zb±szyń sprzedane rodzinie Tyczyńskich znowu Ci¶wiccy odkupili.

1681 - Masowe skazanie na ¶mierć przez spalenie ciot i czarownic z okolicy Zb±szynia.

1683 - Jan Ci¶wicki okre¶la prawa i obowi±zki sukienników, sprowadzonych poprzednio z zagranicy.

1700 - Około tego roku przechodzi Zb±szyń w posiadanie Garczyńskich. Przemysł tkacki dochodzi do szczytu - sprzedaje się sukna i płótna zb±szyńskiego rocznie za 3000 talarów.

1705 - W roku tym obozuje pod Zb±szyniem wojsko Karola XII.

1706 - Za rz±dów Augusta II spustoszyli Szwedzi powtórnie i doszczętnie zamek zb±szyński.

1710 - Morowe powietrze zabiera dużo ofiar.

1712 - Odnowienie i spięcie żelaznemi kleszczami ko¶cioła, by zapobiec jego rozpadnięciu się.

1719 - Po wojnach i morowem powietrzu panuje wielka drożyzna.

1720-1723 - Wielka obniżka cen zboża spowodu nadmiaru.

1723-1725 - Wojewoda Stefan Garczyński zakłada kamień pod budowę ko¶cioła ¶w. Krzyża (Marcin Haderek ze Strzyżewa).

1731 - Przywilej dla miejscowych krawców. Obcym krawcom pod kar± 12 marek nie wolno pracować dla miasta i przyległych wiosek.

1737 - Z tego roku posiada Bractwo Kurkowe ważny dokument, który potwierdza wszystkie jego prawa i obowi±zki (Stefan Garczyński).

1739 - ¦mierć żony Stefana Garczyńskiego, matki 12 dzieci (Pomnik przy wej¶ciu do ko¶cioła po lewej stronie - trumna w podziemiach).

1754 - Stefan Garczyński wydaje przywilej dla stolarzy, szklarzy, kołodzieji i kowali.

1755 - ¦mierć Stefana Garczyńskiego, wojewody poznańskiego, senatora Polski. Nagrobek przy wej¶ciu do ko¶cioła po prawej stronie - trumna w podziemiach.

1756 - Garczyńscy funduj± ko¶ciół w stylu roccowym, który posiadał relikwie ¶w. Krzyża.

1757 - Spadkobiercy wojewody Stefana Garczyńskiego postanawiaj± wybudować murowan± ¶wi±tynię na miejsce rozpadaj±cego się drewnianego ko¶cioła.

1760 - Zawarto z Edwardem Garczyńskim układ w sprawie utrzymania szpitala - Pl.Wolno¶ci 8. W tym samym roku urz±d burmistrzowski i wójtowski zawieraj± z katem Kazimierzem Gundermannem układ, który zatwierdził Stefan hr. Garczyński. (Oryginał ten znajduje się w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.)

1761 - Rozpadnięcie się i rozebranie ko¶cioła.

1770 - Dzięki staraniom Stefana Garczyńskiego, kasztelana kaliskiego ufundowano drewniany ko¶ciół w Łomnicy pod wezw. ¶w.Wawrzyńca.

1775 - Wdowa po generale Stefanie, synie wojewody, Weronika z Krzyckich Garczyńska wyasygnowała 26964 floreny polskie na wykończenie ko¶cioła, którego gołe mury przez 20 lat sterczały.

1779 - Renowacja ko¶cioła w Przyprostyni przez Edwarda Garczyńskiego. W tym też roku koloni¶ci z Jastrzębska, Grubska, Czeskich, Przychodzka i Łęczna wnosz± pro¶bę o pozwolenie na wybudowanie zboru protestanckiego w Jastrzębsku Starem.

1782 - Protestanci zb±szyńscy otrzymuj± pozwolenie na wybudowanie zboru.

1783 - Edward Garczyński, syn Stefana Garczyńskiego dokończył budowę ko¶cioła (portret nad zakrystj±).

1785 - Oddano do użytku ko¶ciół ewangelicki w Zb±szyniu (mur pruski).

1786-1787 - Wybudowano nowy budynek szpitalny za 2000 zł (dar prywatny).

1789 - Parafja sprawia największy dzwon. Dzwon mniejszy kupił Tuczyński i żona jego Katarzyna z Radolińskich. Trzeci dzwon pochodzi z r. 1500.

1791 - Rozebrano zniszczony ko¶ciół ¶w. Krzyża. Czarny krzyż umieszczono w wielkim ołtarzu.

1792-1794 - Wybudowanie obecnej ¶wi±tyni.

1793 - W drugim rozbiorze Polski Zb±szyń przechodzi pod panowanie Prus. Zb±szyń miał wtedy 1050 mieszkańców w tem 146 żydów.

1794 - ¦mierć Edwarda Garczyńskiego, kasztelana rozpierskiego (Rozprza w powiecie piotrkowskim), budowniczego obecnego ko¶cioła (trumna w podziemiach).

1795 - Wielka powódĽ nawiedziła miasto. Woda zalała nawet rynek.

1796 - Konsekracja ko¶cioła przez biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego.

1800 - Około tego roku założono przędzalnię bawełny.

1808 - Zachowały się z tego roku pierwsze akta szkolne.

1810 - Po¶więcenie już murowanego ko¶ciółka przyprostyńskiego przez księdza kanonika Seweryna Szeliskiego.

1820 - Notatka, że nauczycielem w mie¶cie jest Franciszek Palinski od rz±du aprobowany. Szkoła liczy trzy klasy w dwu izbach.

1827 - Garczyńscy sprzedali swoje prawo do pobierania podatku mostowego, brukowego, grobelnego i postojowego - kupcowi żydowskiemu Izzakowi Marcuschowi.

1828 - Wybudowanie, strzelnicy przy „A-pu¶cie".

1830 - Pożar całego Przedmie¶cia aż do mostu. Spalił się też wtenczas szpital, który póĽniej odbudowano. W tym roku nawiedziła miasto druga powódĽ. Zabrała ona most w Rajewie.

1833 - Stefan Garczyński, autor .Wacława", przyjaciel Mickiewicza umiera w Awinionie. W tym roku toczy się spór o most przy końcu ulicy Miodowej. Dominjum Nowy Dwór uważaj±ce most za sw± własno¶ć, rozebrało go. Przez pewien czas musiano przewozić zmarłych łódk± przez Obrę.

1840 - Cała katolicka ludno¶ć wybrała nowych opiekunów szpitala. W tym roku rozebrano drewniany most na Obrze koło cmentarza, który rozpadł się.

1842 - W tym roku leżały jeszcze na wałach zamkowych cztery ciężkie działa, których resztki znajduj± się obecnie w parku w Chobienicach.

1845 - Pożar bóżnicy, wschodniej strony rynku i dzisiejszej ulicy Senatorskiej aż do Obry.

1846 - Trzecia powódĽ nawiedza miasto.

1848 - Garczyński sprzedaje swoj± posiadło¶ć hr. James von Pourtales-Gorgier z Paryża, który zamierzał urz±dzić tutaj muzeum. W czasie „Wiosny ludów" mieszkańcy Chobienic rozdawali na rynku w Zb±szyniu polskie kokardy. Zostali jednak przez administratora zb±szyńskiego, dysponuj±cego 60 karabinami, wyparci za Obrę.

1850 - Pożar miasta podczas którego spaliło się 45 budynków w rynku i czę¶ciowo ko¶ciół. Po pożarze wybudowano istniej±ce dzisiaj dwie barokowe wieże. Dzwony w czasie pożaru stopiły się. Nabożeństwa odprawiano w tym czasie w kaplicy w Przyprostyni, a następnie w kaplicy zamkowej za zezwoleniem konsystorza i dziedzica zamku, br. James de Pourtales-Gorgier, mieszkaj±cego w Paryżu.

1851 - Spalenie się strzelnicy przy „A-pu¶cie".

1853 - Oddanie do publicznego użytku nowowybudowanej strzelnicy (dzisiejszy budynek).

1855 - Majętno¶ć Zb±szyń przechodzi w posiadanie hr. Juljusza Lippe-Biesterfeld. Burmistrz Telke prosi księdza proboszcza, aby szpitalnicom zakazał żebrania po mie¶cie, ponieważ maj± dostateczne utrzymanie.

1862-1863 - Odrestaurowanie kaplicy ¶w. Mikołaja na cmentarzu zb±szyńskim.

1863 - Zb±szyń otrzymał o¶wietlenie ulic.

1866 - Rozebranie ko¶cioła w Zakrzewie.

1868-1870 - Budowa linji kolejowej Frankfurt-Poznań.

1870 - Ufundowanie przez Zwi±zek Kobiet dzisiejszego szpitala przy ulicy Zb±skich.

1880 - Hr. Lippe-Biesterfeld kazał rozebrać czę¶ć stercz±cych murów zamkowych. W tym roku wybudowano murowany ko¶ciół w Zakrzewie.

1882 - Po¶więcenie ko¶cioła w Zakrzewie przez dziekana Roehra.

1889 - ¦mierć księdza dziekana Roehra, dawniejszego dyrektora seminarjum nauczycielskiego w Paradyżu. (Zalutowana, metalowa trumna znajduje się w podziemiach ko¶cioła.)

1890-1892 - Wybudowanie budynków szkolnych.

1893 - Założenie K. K. O. m. Zb±szynia.

1898 - Zb±szyń kupuje major von Klitzing. Za jego czasów rozwieziono grodzisko znajduj±ce się po prawej stronie Obry w pobliżu cegielni perzyńskiej.

1902 - Rozebranie rozpadaj±cego się ko¶cioła ewangielickiego i rozpoczęcie budowy innego.

1905 - Oddanie do użytku nowego ko¶cioła ewangelickiego, zbudowanego kosztem 160000 marek (60000 marek podarowała cesarzowa Augusta Wiktorja). W tym też roku umarł major von Klitzing.

1907 - Jadwiga Klitzing kazała zniszczyć resztki starożytnego zamku przez saperów pruskich.

1908 - Przebudowanie dzisiejszego szpitala przy ul. Zb±skich.

1909 - Dobudowanie do starego gmachu, sali, znanej obecnie pod nazw± „Strzelnica". W tym roku wydaje O. Jonas ksi±żkę pod tytułem „Bentschen Stadt und Schloss".

1911 - Rozszerzenie cmentarza zb±szyńskiego powtórnie o 1 morgę.

1918 - Założenie stowarzyszenia Wincentego a Paulo. W listopadzie tego roku wraca przez Zb±szyń z więzienia magdeburskiego Marszałek Polski Józef Piłsudski.

1919, 5-6 stycznia - Pierwszy atak powstańców wielkopolskich na Zb±szyń przygotowany przez organizatora - powstańca - Klemczaka. Ten nieudany nocny atak wykonały drużyny chobienicka i opalenicka licz±ce razem 200 ludzi i 2 k. m.

1919, 7 stycznia - Dowództwo Główne w Poznaniu mianuje organizatora - powstańca porucznika Kazimierza Zenktelera dowódc± V. Okręgu Wojskowego do którego i Zb±szyń należał.

1919, 11-12 stycznia - Na ten czas por. Zenkteller naznaczył drugi atak na Zb±szyń. Organizuje go powstaniec Klemczak. Bior± udział trzy kompanje: opalenicka (120 ludzi), bukowska (150 ludzi) i kompanja powstańca Kurpisza (powstańcy spod Grodziska). Drugi ataki również się nie udał a sparaliżował go nieprzewidziany opór wroga w Strzyżewie.

1919, 30 stycznia - Wypad Niemców ze Zb±szynia na Perzyny.

1919, 12 lutego - Wznowienie przez Niemców ogólnej ofenzywy na odcinku Zb±szyń - Babimost - Kargowa. Na torze kolejowym Zb±szyń - Babimost bior± udział w walce dwa poci±gi pancerne.

1919,17 lutego - Dwa poci±gi pancerne na linji Zb±szyń Babimost wspieraj± natarcie Niemców na Now± Wie¶.

1919, 27 lutego - Zawarto rozejm z Niemcami, a pułkownik Milewski, dowódca Grupy Zachodniej wydał rozkaz zaprzestania wszelkich działań wojennych na froncie.

1919, 11 kwietnia - 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich opuszcza front zachodni - jego miejsce zajmuje 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich.

1920, 17 stycznia - tego roku wraca Zb±szyń na łono Ojczyzny. W tym też roku nast±piło spolszczenie Bractwa Kurkowego.

1922 - Gród zb±szyński wraz z Perzynami kupuje Bernard Skórzewski.

1924, 3 maja - Wystawienie na Placu Wolno¶ci pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918/19. - W tym też roku dzięki staraniom prezesa Walkowiaka
1 sekretarza Zuwalskiego wrócił do Zb±szynia wywieziony przez Niemców sztandar Bractwa Kurkowego.

1926, 16 sierpnia - Przybycie SS. Elżbietanek.

1926, 15 paĽdziernika - Otwarcie ochronki. Tego samego roku założono towarzystwo .Opieka nad Rodakami na ObczyĽnie.

1929 - Wybudowanie nowego dworca z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej. Tego roku 16 czerwca odbyło się po¶więcenie Stadjonu Miejskiego, zbudowanego kosztem 12.500 zł.

1930, 9 luty - Z tego czasu w protokólarzu Wielkopolskiego Zwi±zku Powstańców i Strzelców występuje poraz pierwszy nazwa: Zwi±zek Strzelecki Koło Zb±szyń.

1931, 4 stycznia - ukazuje się Nr. 1 .Tygodnika Parafji Zb±szyńskiej.

1931, 19 kwietnia - założono wydział .Caritasu".

1931, 20 i 21 czerwca - obraduje w Zb±szyniu IX. Zjazd Katolicki. Obecni byli: Jego Eminencja Ks. Kard. Prymas Polski Dr Hlond, Wojewoda poznański hr Roger Raczyński, D-ca O. K. VII. Gen. Dzierżanowski i Gen. Józef Haller.

1931, 2 listopada - założono Ligę Katolick±.
1931, 28 i 29 listopada - odbyło się uroczyste przewiezienie na cmentarz zb±szyński zwłok 4 powstańców z Cylichowy, gdzie w roku 1918 jako jeńcy umarli i zostali pochowani (Stanisław Cie¶lak, Jan Wojtkowiak, Katela, czwarte nazwisko niepewne - może Preis).

1931, 9 grudnia - odbył się drugi powszechny spis ludno¶ci - Polaków 5172, Niemców 210, Żydów 50.

1931, 2 grudnia - Nomin Dziekana dekanati siedzib± dekanatu po przerwie 42 lat).

1932, 19 czerwca - Po¶więcenie łazienek miejskich i oddanie do użytku nowego rynku.

1932, 26 czerwca - Po¶więcenie pomnika Naj¶w. Serca Jezusowego.

1933, 21 maja - Po¶więcenie i oddanie do użytku nowego mostu na Obrze koło cmentarza.


Ľródło "Wiadomo¶ci z Historji Regjonalnej Obwodu Szkolnego Nowotomyskiego" - pisownia oryginalna


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez silu dnia Nie 11:30, 17 Kwi 2011, w cało¶ci zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wy¶wietl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Zb±szyń :: Nasze miasto Strona Główna -> Historia Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
subMildev free theme by spleen & Programosy
Regulamin